Thursday, 29/09/2022 - 04:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lộc Nga - Bảo Lộc
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÈ 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÈ 2019

 

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÈ 2019

Thực hiện Công văn số 1206-CV/BTGTU ngày 26/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc "Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2019"; Kế hoạch số 099-KH/ThU ngày 09/7/2019 của Thành ủy Bảo Lộc và Thông báo số 430-TB/BTG ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc về Lịch bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2019.

Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục Bảo Lộc nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, địa phương tỉnh Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tế của đơn vị trong công tác quản lý, giảng dạy và các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo chỉ đạo của các cấp.

Sau đợt bồi dưỡng chính trị, Hiệu trưởng các trường học cùng với cấp ủy, chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện đánh giá, nhận xét đảng viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động trong đơn vị việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp theo quy định.

Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học trên địa bàn tham gia học tập là : 2.808 người; trong đó : (bậc học MN là 724 người; bậc học tiểu học là 944 người; bậc học THCS là 642 người; bậc học THPT là 498 người ).

Thời gian : Các lớp bồi dưỡng được thực hiện từ ngày 02 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2019.

Nội dung bồi dưỡng :

1. Chuyên đề 1:

- Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

- Quy định số 08-QĐi/TW về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

2. Chuyên đề 2:

- Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

3. Chuyên đề 3: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Chuyên đề 4: Thông tin tình hình thời sự thế giới, trong nước và địa phương 6 tháng đầu năm 2019.

 

Một số hình ảnh .

Đồng chí : Nguyễn Văn Triệu-Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Bảo Lộc

Đồng chí : Dương Kim Viên-Ủy viên ban thường vụ thành ủy, Phó Bí thư thành ủy, Bảo Lộc

 

Đồng chí : Nguyễn Mạnh Cường-Ủy viên ban thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo thành ủy, Bảo Lộc

 

 

 

 

 

 


Danh mục: Tin tức - Sự kiện

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 23
Tháng 09 : 128.175
Năm 2022 : 1.933.432