Wednesday, 29/11/2023 - 18:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lộc Nga - Bảo Lộc
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD-ĐT BẢO LỘC                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LỘC NGA                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

         Số 06 /KH- THCS LN                                             

Bảo Lộc, ngày 19 tháng 9  năm 2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ QĐ số 1502 /QĐ –UBND  ngày 07 /7/2017  của UBND Tỉnh Lâm Đồng  về việc ban hành kế hoạch thời gian từ năm học : 2017 - 2018.

Thực hiện công văn số 1689/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2018 của Sở giáo dục về phương hướng nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019

Thực hiện công văn số 278/ PGDĐT – THCS  ngày 17/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc vv hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018 – 2019

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và kết quả  đạt được từ những năm học qua .

Trường THCS Lộc Nga xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018 – 2019 với những nội dung, nhiệm vụ sau đây:

PHẦN A

THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 1. Học sinh :  Tổng số 512 HS/17 lớp. Học sinh nữ 260 em; học sinh DTTN 43 em:
 2. Đội ngũ:   Tổng số 40 CB –GV – CNV : Gồm BGH: 01; giáo viên: 33; CNV: 06; 

Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo 100% có  30/34 CB -  GV có trình độ trên chuẩn chiếm tỉ lệ 88,2%

3. Chất lượng giáo dục hai mặt:

a.  Kết quả hạnh kiểm

TS

Tốt

Khá

TB

TRÊN   TB

Yếu

Kém

512

457

89,3%

54

10,5%

1

0,2%

512

100%

0

0

Hạnh kiểm tốt cao hơn năm trước 0.8%  HK TB giảm 0.2%

b.  Kết quả về học lực.

TS

Giỏi

Khá

TB

TRÊN    TB

Yếu

Kém

512

156

30.5%

205

40.0%

137

26.8%

499

97.5%

13

2.5%

0

Học lực giỏi cao hơn năm trước 0.5 %, trên TB cao hơn năm trước 2.4%  học lực yếu giảm 2.2% , học sinh kém không có.

c. Kết quả giáo dục toàn diện năm 2017 – 2018

          - Chất lượng mũi nhọn.

Học sinh giỏi cấp tỉnh 03 em.

Học sinh giỏi cấp TP 11 em.

- Chất lượng đại trà:

Học sinh giỏi toàn diện:           156 em đạt 30,5 %  cao hơn năm trước 0,5%. 

Học sinh tiên tiến :         205 em đạt 40,0%. 

Lên lớp thẳng  :              499 chiếm 97,5 %  cao hơn năm trước 2,4%.    

          Lên lớp sau thi lại chiếm tỉ lệ 99,6%.

           Ở lại lớp hẳn có 02 em chiếm 0,4%.                      

         Tốt nghiệp THCS: đạt tỉ lệ 100%.

4. Đội ngũ :

Kết quả :

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 03 CB – GV.

Giáo viên giỏi cấp thành phố 04 GV

Giáo viên giỏi cấp trường 28/33 chiếm 84,8%

Danh hiệu LĐTT 28/40 chiếm 70%

5. Danh hiệu thi đua nhà trường 2017 - 2018: đạt danh hiệu“tập thể lao động tiên tiến” và  Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của Chủ tịch UBND TP.

PHẦN B

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

I: TÌNH HÌNH CHUNG:

1. HỌC SINH : Tổng số học sinh đầu năm 530 h/s ( nữ 259 h/s , DTTN 49 ) được chia làm 16 lớp: 

 • Khối 6 : 136 hs /4 lớp                            -     Khối 7 :         138 hs / 4lớp
 • Khối 8 : 126 hs /4lớp                             -     Khối 9 :         131 hs /4lớp

Tỉ lệ 33 em/lớp

2.  ĐỘI NGŨ :

 • Tổng số   CB-GV-CNV      38 người trong đó
 • Cán bộ quản lí: 01 (thiếu 01 PHT)     - Giáo viên: 31 GV        
 • Công nhân viên :   06 CNV
 • Đảm bảo đúng đủ về chuyên môn.

100% GV có trình độ đạt chuẩn trong đó có 87,1% GV có trình độ trên chuẩn.

 1. Cơ sơ vất chất:  Nhà trường có 16 phòng học/ 16 lớp; khu hiệu bộ vời đầy đủ phòng làm việc; nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh riêng biệt nam và nữ; nhà để xe giáo viên và học sinh đảm bảo. Năm học 2018 – 2019 nhà trường đưa vào sử dụng 6 phòng chức năng nhìn chung CSVC nhà trường đảm bảo cho dạy và học.
 2. Những thuận lợi và khó khăn.
 1. Thuận lợi:

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo ngành Giáo dục thành phố, của Đảng ủy, chính quyền địa phương Xã Lộc Nga

Tập thể đội ngũ CB – GV – CNV đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, có ý thức kỉ luật trong công việc.

Các em học sinh đa số ngoan ngoãn, lễ phép có ý thức đạo đức, chấp hành nghiêm túc nội qui, qui chế của nhà trường.

Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được hoàn thiện.

 1. Khó khăn:

Là một trường vùng ven địa bàn dân cư rộng vùng kinh tế thuần nông. Đời sống kinh tế nhiều em con khó khăn, sự quan tâm của gia đình đến việc học tập của các em còn nhiều hạn chế.

Tỉ lệ học sinh bỏ học hàng năm còn cao do nhiều em nghỉ học để phụ giúp công việc gia đình. Phong trào học tập và chất lượng giáo dục của nhà trường chưa ổn định. Kĩ năng sống của các em còn hạn chế.

Đội ngũ GV trẻ tay nghề và nghiệp vụ sư phạm chưa đồng đều.

Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình còn nhiêu han chế.

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018 – 2019

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình,  sách giáo khoa giáo  dục phổ thông.

 

2.Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội của học sinh.

3.Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

4.Tiếp tục  điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

5.Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

6.Tiếp tục công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng, chuẩn bị đủ các điều kiện để được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia vào tháng 11 năm 2018. Được đánh giá ngoài vào tháng 3 năm 2019 theo kế hoạch.

 

III: NỘI DUNG - CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ.

1.  Công tác phát triển số lượng và phổ cập giáo dục:

1.1.  Nội dung:

Đảm bảo đúng quy chế tuyển sinh, công tác chuyển đi, chuyển đến.

Hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, có biện pháp vận động học sinh bỏ học đi học lai,

Thực hiện nghiêm túc công tác  điều tra phổ cập năm 2018.

1.2.  Chỉ tiêu:

Tỷ lệ tuyển sinh đầu cấp:     100%

Duy trì sĩ số:                         99,4%

Chuyên cần:                             99,6%

1.3. Giải Pháp:

Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương và phối hợp kịp thời với các tổ chức đoàn thể, thôn buôn, tổ chức tôn giáo, hội cha mẹ học sinh trong việc vận động học sinh ra lớp.

Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc quản lí thời gian học tập của các em ở trường và ở nhà.

Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Chú ý phòng chống, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội. Quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

2.  Công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, lối sống:

2.1.  Nội dung:

Xây dựng và củng cố nề nếp kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy trường lớp.

Giáo dục học sinh biết kính trọng lễ phép với Ông bà, cha mẹ, thầy cô và người lớn tuổi, đoàn kết với bạn bè, có thói quen xin lỗi, cảm ơn.

Giáo dục cho các em biết cách bảo vệ của bản thân, bảo vệ lẽ phải có kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử và hợp tác, biết giữ gìn vệ sinh và  ý thức bảo vệ của công. 

2.2.  Chỉ tiêu:

Hạnh kiểm. Tốt 90 %:  Khá 9,8 %:  Trung bình 0,2 %.

2.3.  Biện pháp:

Tổ chức học sinh thực hiện nghiêm túc cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”,  cuộc vân động “Hai không” và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, giáo dục ngoài giờ lên lớp. giáo dục giới tính. Đổi mới hình thức sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp. Thực hiên nghiêm túc sinh động các buổi ngoại khóa kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội. Bảo vệ an toàn trường học, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực học đường, tuyên truyền phòng chống HIV-AIDS, cách phòng chống các loại dịch bệnh, phòng chống tai nạn, đuối nước, an toàn giao thông.

Thực hiên nghiêm túc công tác chủ nhiệm lớp, công tác tự quản của học sinh, tổ chức các em học bơi và hình thành các tổ nhóm sinh hoạt CLB.

3. Công tác giáo dục văn hóa:

3.1.  Nội dung:

Tập trung nâng cao chất lương giáo dục các môn văn hóa. Giữ vững chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà cả về số lượng và chất lượng.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh. Xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp ở từng bộ môn và thực tế của nhà trường. Hướng dẫn học sinh cách học và phương pháp tư học.

3.2.  Chỉ tiêu:

 1. Chất lượng đại trà

Loại giỏi 30 %;  loại khá 32 %;  trung bình 34%;  loại yếu 3,5%; không có học sinh kém. Học sinh xếp loại trung bình trở lên 96,5%; lên lớp thẳng đạt 96,5%. Lên lớp sau thi lại 99,6%.

Tốt nghiệp THCS đạt  100 %

 1. Chất lượng mũi nhọn.

Học sinh giỏi cấp TP:    10 học sinh.

Học sinh giỏi cấp Tỉnh: 03 học sinh.

Tham gia đầy đủ các cuộc thi và có giải.

3.3.  Biện pháp:

a. Tập trung Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, chống lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau.

b. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý dạy học theo chủ đề và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức liên môn; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà và ở ngoài nhà trường.

c.  Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng dạy học, chống dạy chay, thực hiện nghiêm túc các tiết thực hành thí nghiệm.

d. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và  phụ đạo học sinh yếu .

e. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu từ ra đề, coi kiểm tra, chấm bài và nhận xét, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Kết hợp một cách hợp lý, giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa lý thuyết và thực hành trong các bài kiểm tra.

Phát động tốt phong tro thi đua học tập, phong trào hoa điểm 10, bạn giúp bạn thường xuyên theo dõi, tổng kết đánh giá và khen thưởng kịp thời.

4. Công tác giáo dục lao động-kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề:

4.1.Nội dung:

          Giáo dục học sinh biết yêu quí lao động và bước đầu các em có định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Có ý thức, kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong lao động.

4.2. Chỉ tiêu:

Về học nghề:        75% học sinh khối 9 có giấy chứng nhận học nghề.

                      80% học sinh khối 8 tham gia học nghề.

Về lao động: chăm sóc các cây bóng mát, cây cảnh, bồn hoa trong khuôn viên trường học và giữ gìn trường, lớp, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

4.3.  Biện pháp:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho học sinh các khối lớp lao động vệ sinh một cách hợp lí và nghiêm túc.

Tuyên truyền và giới thiệu nghề phổ thông cho học sinh, phổ biến rộng rãi đến PHHS để huy động tối đa số lượng học sinh tham gia học nghề.

Kí hợp đồng với Trung tâm BDTX mở lớp học nghề tin học tại trường

5. Công tác Văn- Thể- Mỹ và vệ sinh học đường.

5.1. Nội dung:

Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào rèn luyện sức khỏe  trong nhà trường.

Giáo dục học sinh có ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe, ý thức giữ gin vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi công cộng.

5.2. Chỉ tiêu:

Thành lập và rèn luyện đội tuyển tham gia Hội khoẻ các cấp

Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao.

Thành lập  các đội văn nghệ ở các lớp và nhà trường, tham gia biểu diễn văn nghệ trong các buổi ngoại khóa, các buổi lễ và tham gia các cuộc thi văn nghệ do nghành và địa phương tổ chức.

100% học sinh tham gia BHYT

5.3.  Biện pháp:

Bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên dạy môn thể dục, âm nhạc, mĩ thuật. Đầu tư đồ dùng phục vụ học tâp và tập luyện.

Tổ chức tốt HKPĐ cấp trường, tuyển chọn và tập luyện đội tuyển tham gia HKPĐ các cấp.

Đổi mới nề nếp thể dục giữa giờ, thành lập các đội văn nghệ các lớp và có kế hoạch tập luyện.

Xây dựng, tổ chức tốt có hiệu quả Ytế trường học làm tốt công tác tuyên truyền cách phòng tránh các loại dịch bệnh, tổ chức cấp cứu, khám, chữa các bệnh thông thường trong học sinh, trang bị đầy đủ dụng cụ thiết bị y tế trường học.

6.  Công tác xây dựng đội ngũ:

6.1. Nội dung

Xây dựng đội ngũ CB – GV  – CNV nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có tác phong sư phạm mẫu mực. Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm có tinh thần kỉ luật cao trong công tác.

6.2. Chỉ tiêu:

100% CB – GV – CNV được xếp loại toàn diện từ khá trở lên.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:                         04 đ/c

Lao động tiên tiến          :                                     70% trở lên

Giáo viên giỏi cấp tỉnh( Bảo lưu)               01 GV

Giáo viên giỏi TP ( Bảo lưu)                          04 GV

Giáo viên giỏi cấp trường :                        29 GV

Các hoạt động chuyên môn gồm:

Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học.

Cấp trường :  08 chuyên đề / năm

Ngoại khóa chuyên môn : 04 ngoại khóa/ năm

Thao giảng:          04 tiết/ năm/ giáo viên

Dự giờ:        20 tiết / năm / giáo viên.

6.3. Biện pháp:

Tổ chức CB – GV – CNV  thực hiện nghiêm túc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động .“mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và  phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, và tham gia đầy đủ các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và dạy học theo chủ đề. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối". Tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, động viên, Thực hiện nghiêm túc công tác BDTX theo yêu cầu và theo chuẩn nghề nghiệp.

Phối hợp với công đoàn nhà trường để có những hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với cán bộ giáo viên có thành tích trong công tác một cách hợp lý.

7. Công tác tài chính xây dựng cơ sở vật chất trường học.

7.1. Nội dung :

Thực hiện thu đúng, thu đủ và sử dụng có hiệu quả công khai minh bạch các khoản thu chi của nhà trường. Giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách của giáo viên và học sinh theo đúng quy định của nhà nước.

Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho hoạt động dạy và học.

7.2.  Biện pháp:

Thực hiên nghiêm tục các văn bản hương dẫn về công tác thu chi tài chính và các chế độ chính sách của GV và HS

Tham mưu các cấp có thẩm quyền, các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công các phòng bộ môn và thực hiện mua sắm trang thiết bị.

Xây dựng kế họach và tổ chức mua sắm tài sản của nhà trường đúng nguyên tắc

Huy động các nguồn lực ngoài xã hội tài trợ để trang bị CSVC nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm kê và bảo quản tài sản của nhà trường.

Công khai minh bạch các khoản thu chi theo thông tư 36/2018

8.  Công tác quản lý và kiểm tra nội bộ trường học

8.1. Chỉ tiêu:

70% giáo viên được kiểm tra toàn diện

100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề.

8.2. Biện pháp:

Thực hiện nghiêm túc qui chế dân chủ trong quản lý, chú ý tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời để điều chỉnh phương pháp quản lý phù hợp.

Xây dựng kế hoạch quản lý chỉ đạo các hoạt động trường học một cách khoa học  theo kế hoạch của các cấp GD và với tình hình điều kiện của đơn vị.

Chú trọng công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc qui chế ba công khai trong cơ sở GD .

Có các biện pháp quản lý chỉ đạo khoa học. phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường cùng tham gia nhiệm vụ giáo dục.

Xây dựng kế hoạch và lịch trình kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện đầy đủ đúng quy trình kiểm tra nội bộ trường học.

Làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác kiểm tra nội bộ trường học

Xây dựng và quản lí hồ sơ KTNB chặt chẽ đúng qui chế.

9.  Công tác tham mưu, phối hợp – chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

9.1. Với chi bộ Đảng:

Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và của các đồng chí đảng viên trong công tác tổ chức và công tác quản lý của nhà trường.

 Có kế hoạch giới thiệu cho đảng những nhân tố tích cực, có năng lực, có phẩm chất để phát triển đảng làm nòng cốt của các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, tăng cường sức chiến đấu cho Đảng.

9.2. Với tổ chức Công đoàn:

Phối hợp thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”: “ Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”: “ Xây dựng cơ quan văn hóa”.

Bảo vệ quyền lợi chính đáng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của giáo viên, thực hiện dân chủ trong nhà trường.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, phát huy cơ cấu tổ công đoàn, vận động cán bộ giáo viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong toàn đơn vị. Gắn phong trào thi đua “Hai tốt”, “Hai giỏi”.

Phát huy chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

9.3. Công tác Đoàn –Đội:

Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn và Đội thiếu niên trong nhà trường góp phần xây dựng nề nếp kỷ cương, và cùng tham gia giáo dục học sinh.

Đẩy mạnh công tác thi đua giữa các chi đội góp phần nâng cao chất lượng học tập và ý thức kỷ luật trong học sinh.

Xây dựng và phát huy đội cờ đỏ, đội nghi thức, đội phát thanh măng non, hoạt động có chất lượng hiệu quả.

9.4. Hội chữ thập đỏ:

Đẩy mạnh giáo dục lòng nhân ái, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bồi dưỡng đội xung kích chữ thập đỏ cung cấp kiến thức y tế học đường, tuyên truyền phòng chống AIDS, các dịch bệnh và các tệ nạn xã hội khác.

9.5. Hội cha mẹ học sinh: “Phối hợp PHHS”

Đẩy mạnh hoạt động của hội cha mẹ học sinh theo đúng điều lệ hội, hỗ trợ các hoạt động giáo dục học sinh, tích cực đóng góp các biện pháp giáo dục, đẩy mạnh hoạt động của chi hội, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh.

Vận động quỹ xã hội hóa để cùng với nhà trường đầu tư CSVC nhằm tạo điều kiên học tập tốt nhất cho hs, vận động sự hảo tâm giúp đỡ của các mạnh thường quân để xây dựng quỹ khuyến học và hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Tổ chức thu chi và quản lý các loại quĩ theo đúng quy định của nhà nước góp phần hỗ trợ các hoạt động dạy và học.

10.  Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.Kiểm định chất lượng.

10.1. Nôi dung:

Căn cứ theo thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Ban hành quy chê công nhận trường chuẩn quốc gia. Xây dựng các tiêu chuẩn con thiếu gồm: Tiêu chuẩn 2: (Còn thiếu 01 CBQL là PHT); tiêu chuẩn 4 cơ sở vật chất ( phòng bộ môn, phòng thực hành thí nghiêm và thư viện).

Căn cứ thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Nhà trường đang tiến hành thực hiện song song với xây dựng trường chuẩn.

10.2. Chỉ tiêu:

Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào tháng 11 năm 2018.

Phấn đấu trường được đánh giá ngoài vào tháng 3 năm 2019.

10.3.Giải Pháp:

          Làm tốt công tác tham mưu với PGD  để đẩy mạnh tiến độ thi công khối phòng học bộ môn sớm đưa vào sử dụng trước tháng 11

          Phối hợp tốt với các tổ chức tại địa phương và gia đình để vận động học sinh bỏ học ra lớp đi học lại.

Xây dựng, động viên, tạo điều kiện để các thầy cô tích cực tham gia giáo viên giỏi các cấp.

Phân công các công việc xây dựng trường chuẩn, kiểm định chất lượng cho từng bộ phận để hoàn thành hồ sơ báo cáo.

IV. LỊCH CÔNG TÁC

 

Tháng

Nội dung công việc

Bổ sung

8/2018

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cho năm học mới.

- Tham gia các lớp tập huấn của Sở, và của phòng GD&ĐT.

 - Ổn định tổ chức, biên chế lớp học, phân công chuyên môn, vệ sinh trường lớp.

- Thực hiện dạy tuần học đầu tiên vào ngày 20/8/2018

 

 

9/1018

- Tổ chức Khai giảng năm học 2018 - 2019.

- Tổ chức các Đại hội, hội nghị các tổ chức trong nhà trường

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm học

- Chọn, bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi khối lớp 9.

- Đăng kí thi đua đầu năm.

- Thực hiên chuyên đề đổi mới PP dạy học môn Sinh học và môn Tiếng anh cấp trường.

- Thực hiện ngoại khóa an toàn giao thông và vui tết trung thu.

- Tập trung điều tra, tổng hợp thống kê kết quả phổ cập.

- Tiếp tục công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia

 

 

10/2018

- Kiểm tra việc bảo quản và sử dụng đồ dùng dạy học.

- Tổ chức Hội nghị CNVC

- Tổ chức các hoạt động tập thể kỉ niệm ngày 2/10;15/10; 20/10.

- Thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi vòng trường. Tăng cường công tác thao giảng dự giờ

- Thực hiện chuyên đề đổi mới PPDH môn Lý và Lịch sử cấp trường.

- Thực hiện ngoại khóa tìm hiểu tác hại của thuốc lá, ma túy và phòng tránh các tệ nạn xã hội và ngoại khóa an toàn giao thông.

- Triển khai kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.

- Kiểm tra các khoản thu chi ngoài ngân sách, bàn giao CSVC về các lớp.

Làm hồ sơ đề nghị công nhận trường chuẩn Quốc gia.

 

 

11/2018

- Tổng kết hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11

- Sơ kết thi đua đợt I; Phát động phong trào thi đua đợt II.

- Tổ chức HKPĐ cấp trường.

- Kiểm tra toàn diện GV và kiểm tra thực hiện chương trình, chế độ điểm, hồ sơ GV, tổ CM.

- Tiếp tục BDHSG  khối 9

- Tổ chức đăng kí đề tài cuộc thi NCKH của HS 8,9

- Đón đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia.

 

 

12/2018

Thực hiện chuyên đề đổi mới PPDH môn Tiêng anh

- Xây dưng đề cương và tổ chức ôn tập học kì I.

-Tồ chức ra đề, kiểm tra, chấm bài, cộng điểm đánh giá, xếp loại học lực, hạnh kiểm HS  học kì I .

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch học kì II

- Quyết toán kinh phí và kiểm kê tài sản năm 2017.

- Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ 2018.

- Thực hiện ngoại khóa 22/12

 

 

01/2019

Thực hiện chương trình học kì II

- Sơ kết học kì I.

- Họp PHHS cuối học kì I.

- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Tổ chức cho HS & GV tham gia thi các cấp .

- Thực hiện BDHSG cấp tỉnh

- Thực hiên ngoại khóa chuyên môn tổ Văn – Sử

- Chuẩn bị các điều kiện để kiểm định chất lượng.

- Thực hiện chuyên đề đổi mới PPDH môn: Tiếng anh

 

02/2019

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đảng CSVN và mừng xuân mậu tuất.

- Tổ chức CB – GV – CNV và học sinh đón tết vui xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm

- Thực hiện dạy phụ đạo HS yếu HK II

- Chuẩn bị các điều kiện để kiểm định chất lượng.

 

3/2019

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày QTPN 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

- Đón đoàn  kiển định chất lượng nhà trường.

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

- Sơ kết thi đua đợt II.

-Thực hiện ngoại khóa chuyên môn: Tổ Anh văn – Nhạc

- Thực hiện chuyên đề đổi mới PPDH môn: Địa Lý, môn Toán.

 

4/2019

- Xây dựng đề cương, tổ chức ôn tâp và tổ chức ra đê kiểm tra chất cuối năm.

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT và chế độ điểm.

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch

- Ngoại khóa chuyên môn tổ: Sinh Hóa + Toán Lý

- Thực hiện chuyên đề đổi mới PPDH môn: Toán

- Hoàn thành công tác bồi dưỡng thường xuyên của GV

- Chuẩn bị hồ sơ thi đua năm 2018 – 2019.

- xây dựng kế hoạch và duyệt kế hoạch phát triển giáo dục

 

5/2019

- Tổ chức kiểm tra chất lượng cuối năm

- Hoàn thiện hồ sơ cuối năm.

- Kiểm tra duyệt kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục

- Hoàn thiện hồ sơ xét TNTHCS cho học sinh lớp 9.

- Bình xét thi đua kì II, cả năm.

- Xét tốt nghiệp THCS. Làm hồ sơ tuyển sinh lớp 10

- Họp PHHS cuối năm.

- Tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương

- Kiểm kê tài sản và đưa vào bảo quản trong hè.

 

6/2019

- Tuyển sinh vào lớp 6.

- Xây dưng kế hoạch hoạt động hè.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm , sửa chữa trong hè.

- Tổ chức cho GV và học sinh nghỉ hè; giải quyết phép hè .

- Tổ chức học sinh khối 8 học nghề phổ thông.

 

 

Trên đây là các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm học 2018 – 2019 của trường trung học cơ sở Lộc Nga.

                                                                          TM Hội đồng sư phạm

                                                                                   Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                         Đỗ Văn Năm

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 4
Tháng 11 : 81
Năm 2023 : 1.741